Stichting VSBfonds helpt ons doel te verwezenlijken! Onder andere omdat zij initiatieven ondersteunt van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. Dat doen zij in de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’!

X