fbpx
Bel ons: 024-7851129 info@heartforarts.nl

Culturele ANBI

Heart for Arts heeft de culturele ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst, dat betekent dat u uw donaties bij toekenning bij uw belastingaangifte mag aftrekken (www.belastingdienst.nl). Wij staan echter garant voor het verschil mocht het onverhoopt niet lukken. Wij publiceren hieronder onze ANBI-gegevens en houden u op de hoogte van onze vorderingen!

 
De naam van de instelling
Stichting Heart for Arts
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
857508787
 
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
68587783
 
Postadres- en bezoekadres
Lankforst 4011
6538 HN Nijmegen
 
Contact op afstand
E-mail: info@heartforarts.nl
Telefoon: 024-7851129
 
Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  1. Het bevorderen van de kunst- en cultuurbeleving door middel van de uitoefening van vocale muziek en podiumkunsten in de meest brede zin van het woord; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  1. De stichting beoogt het algemeen nut.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    • het initiëren, produceren, financieren en promoten van concerten en voorstellingen;
    • cursussen, trainingen en workshops te organiseren;
    • artiesten zakelijk te ondersteunen bij het verspreiden en promoten van hun product; het faciliteren van producties voor concerten en voorstellingen.

Bestuur
De statutair vastgelegde functies zijn: voorzitter, penningmeester en secretaris en de samenstelling van het bestuur is als volgt:
– Eduard Koekkoek, voorzitter
– Emanuèlle Rèdzaj, secretaris
– Jan-Paul van der Waerden, penningmeester en algemeen lid facilitaire zaken
– José de Ruyter, algemeen lid management, organisatie en communicatie

 
Beloningsbeleid
Het bestuur onderschrijft de nieuwe governance code cultuur van 2019. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Het bestuur functioneert als dagelijkse leiding van de organisatie die geen personeel in dienst heeft. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd naast hun dagelijkse werkheden.
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan
Download het actuele beleidsplan hier.
 
Financiële verantwoording
In het jaarverslag is een verslag van de uitgeoefende activiteiten van Heart for Arts te vinden.
X